top of page

SPRAWDZENIE DZIAŁKI PRZED ZAKUPEM W PURE

Przygotujemy dla Ciebie analizę działki przed jej zakupem!

Sprawdzamy działki dla inwestorów indywidualnych oraz dla deweloperów.

Analiza architektoniczna działki różni się od audytu prawnego działki. Sprawdzanie działki przez architekta polega na przeanalizowaniu kilku kluczowych kwestii, dzięki którym możemy uniknąć bardzo poważnych problemów, a przede wszystkim utraty pieniędzy lub zwyczajnie przepłacenia za konkretną działkę!

PURE_ROLNA-CZY-NIE.png

Sprawdzimy status działki.

Działka jest „budowlana” czy rolna?

Sprawdzamy czy zgodnie z obowiązującym prawem możemy wybudować dom lub jakikolwiek obiekt budowlany na danej działce. Często zdarza się, że z braku wiedzy lub celowego ukrywania wad działki, sprzedający wprowadza inwestora w błąd przekonując, że działka jest pełnowartościową działką budowlaną, na której możemy wybudować dom jednorodzinny. Niestety w niektórych przypadkach po nabyciu działki rolnej okazuje się, że nie podlega ona przekształceniu tzw. „odrolnieniu”.

PURE_MPZP.png

Analiza Miejscowych aktów prawnych

Analiza zapisów w MPZP – Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub WZ – Warunków Zabudowy. Podczas takiej analizy jesteśmy w stanie ustalić jaki rodzaj zabudowy może powstać na wybranym terenie jak np. zabudowa jednorodzinna czy wielorodzinna, a może usługowa czy przemysłowa, która wyklucza możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych.

PURE_M-ZABUDOWY.png

Parametry budynku i jego wygląd

Analiza parametrów MPZP pozwala ustalić jaki budynek możemy wybudować – jaka będzie maksymalna powierzchnia zabudowy, ile kondygnacji będzie mógł posiadać budynek lub jaki kształt dachu będzie dozwolony – dach „płaski” czy wielospadowy, kolorystyka elementów budynku a nawet typ ogrodzenia posesji.

PURE_OGLĘDZINY.png

Oględziny działki w terenie

Jedziemy naszą terenówką na działkę i dokonujemy oględzin na miejscu co pozwala sprawdzić aspekty, których audyty prawne lub analizy on-line nie są w stanie przeanalizować ani wykazać. Oglądając działkę na miejscu jesteśmy w stanie wskazać istotne wady i zalety. Analizujemy aspekty przestrzenne i krajobrazowe w najbliższym sąsiedztwie działki.

PURE_WSKAZANIE-GRANIC-2.png

Wskazanie przybliżonej granicy działki w terenie

Wskazujemy w terenie inwestorowi orientacyjną lokalizację granic działki, ponieważ często zdarza się, że inwestorzy mylnie oglądają inny teren ze względu na mało precyzyjne ogłoszenia sprzedaży działki, brak wytyczenia sprzedawanej działki lub nawet celowe wprowadzanie kupującego w błąd podczas oglądania działki na sprzedaż.

PURE_GEOTECHNIKA.png

Badanie geotechniczne

Współpracujemy z geotechnikami i mamy możliwość wykonania odwiertów geotechnicznych dzięki czemu możemy wyeliminować takie zagrożenia jak kupienie działki, pod którą jest torfowisko, zasypany staw, wykop lub inny nienośny grunt. Czasami zdarzają się zasypane wysypiska śmieci lub zwyczajnie poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że zbudowanie budynku na takiej działce jest dużo droższe i może okazać się bezcelowe.

PURE_UZBROJENIE.png

Uzbrojenie działki i istniejąca infrastruktura

Posługując się branżowymi portalami mapowymi jesteśmy w stanie ustalić czy dana działka ma dostęp do podstawowych mediów takich jak dostęp do wody, prądu i gazu z sieci. Jesteśmy w stanie wskazać potencjalne zagrożenia w postaci gazociągów lub rur kanalizacyjnych przechodzących obok działki lub nawet przez sprawdzaną działką. Takie zakopane elementy infrastruktury pod terenem często umykają inwestorom na etapie zakupu działki, a mogą stanowić poważny problem przy próbie lokalizacji budynku na działce lub jej pełnego wykorzystania.

PURE_WIATRAK.png

Szukamy zagrożeń, które mogą stanowić problem

Sprawdzamy odległość działki od obiektów, które mogą sprawiać problemy przy uzyskaniu pozwolenia na budowę lub nawet uniemożliwić zabudowanie działki, jak również takie, które mogą stanowić problem w późniejszym czasie w użytkowaniu czy zamieszkaniu. Takimi obiektami są elektronie wiatrowe, linie wysokiego napięcia, gazociągi, oczyszczalnie ścieków, hodowle zwierząt.

PURE_KSIĘGA-WIECZYSTA.png

Sprawdzamy podstawowe dane w Księdze Wieczystej

Sprawdzamy podstawowe informacje dostępne w Księdze Wieczystej takie jak służebności gruntowe, które mają wpływ na możliwość wykorzystania i zagospodarowania działki, kwestii związanych z dojazdem do działki lub konieczności użyczania części działki jako drogi dojazdowej do sąsiedniej działki lub działek.

PURE_WZ.png

Przygotowujemy wnioski do urzędu o wydanie Warunków Zabudowy

Pomagamy również w wystąpieniu do urzędu z wnioskiem o wydanie WZ – Warunki Zabudowy jeśli na danym obszarze nie ma MPZP - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Złożenie wniosku do właściwego urzędu wymaga przygotowania wniosku, z konkretnymi parametrami dla działki i planowanego budynku jak również załącznika graficznego w postaci mapy zasadniczej, na której znajduje się potencjalna lokalizacja budynku.

bottom of page