top of page

PROJEKT DOMU W PURE

Projekt domu w PURE jest zawsze niepowtarzalny i dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb dlatego od samego początku staramy się poznać Twój styl życia i wynikające z niego potrzeby względem wymarzonego domu. Oferujemy pełne wsparcie naszych klientów zaczynając od sprawdzenia działki przed jej zakupem, do nadzoru nad wykończeniem wnętrz. Działając w imieniu inwestora uzyskujemy wszelkie wymagane decyzje urzędowe pozwalające na realizację inwestycji. Uzyskujemy prawomocne pozwolenie na budowę wymagane do rozpoczęcia budowy. Na życzenie inwestora wykonujemy nadzór autorski nad procesem budowy.

01_DOM_PURE_ARCHITEKCI_SPOTKANIE.png

Spotkanie

Zapraszamy Cię na niezobowiązującą rozmowę w naszym biurze, w trakcie której omówimy Twoje oczekiwania i ustalimy zakres przyszłej współpracy. Na pierwszym spotkaniu staramy się uporządkować kwestie formalno-prawne związane z procesem rozpoczęcia inwestycji. Wyjaśnimy poszczególne fazy prowadzenia inwestycji, aby cały proces projektowania i budowy wymarzonego domu przebiegał bez zakłóceń i nieoczekiwanych problemów.

02_DOM_PURE_ARCHITEKCI_ANALIZA-DZIAŁKI.png

Analiza działki

Analizujemy wskazaną przez Ciebie działkę pod kątem najważniejszych parametrów wpływających na możliwości zabudowy działki. Jeśli jesteś jeszcze przed zakupem działki zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Sprawdzenie działki przed zakupem”. W pierwszej kolejności szukamy potencjalnych zagrożeń mogących stanowić problem z realizacją inwestycji.

03_DOM_PURE_ARCHITEKCI_KONCEPCJA.png

Koncepcja

Łącząc przeprowadzone analizy z Twoimi oczekiwaniami przygotowujemy koncepcję domu. Na kolejnym spotkaniu przedstawiamy usytuowanie budynku na działce i plan układu pomieszczeń wraz z uproszczonym modelem 3D. Jest to początek serii wspólnych spotkań, na których masz możliwość aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania wnosząc sugestie i dzieląc się z nami swoimi odczuciami.

04_DOM_PURE_ARCHITEKCI_UZGODNIENIA.png

Uzgodnienia

Konsultujemy, omawiamy i wprowadzamy zgłoszone przez Ciebie korekty zaproponowanych rozwiązań uzyskując indywidualny, wspólnie wypracowany projekt domu dopasowany do Twoich potrzeb.

05_DOM_PURE_ARCHITEKCI_WIZ-Z.png

Wizualizacje

Po serii spotkań, na podstawie ostatecznie uzgodnionego projektu koncepcyjnego wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje projektowanego domu.

07_DOM_PURE_ARCHITEKCI_PW.png

Projekt budowlany

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji architektonicznej opracowujemy szczegółowy projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wielobranżowego projektu technicznego instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, centralnego ogrzewania itp. zgodnie z ustalonym zakresem opracowania.

06_DOM_PURE_ARCHITEKCI_PNB.png

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Działając w Twoim imieniu składamy wniosek wraz z projektem budowlanym do urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub składamy wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy.

08_DOM_PURE_ARCHITEKCI_KOSZTORYS.png

Kosztorys

Oferujemy wykonanie specjalistycznego kosztorysu budowy domu pozwalającego oszacować wysokość wymaganych nakładów finansowych do zrealizowania inwestycji.

09_DOM_PURE_ARCHITEKCI_NADZÓR-KASK.png

Nadzór autorski

Na Twoje życzenie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzimy nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych polegający na sprawdzeniu zgodności realizacji obiektu z przekazanym projektem.

bottom of page